Търсене на продукт
Нови продукти
Хербициди
Фунгициди
Инсектициди
Листни торове
 
English
Уеб-поща

 

 

 

 
Продуктова листа
   
ГЛИФОГАН 480 СЛ


ГЛИФОГАН 480 СЛ -/ 360 г/л глифозат/
Продукт на Мактешим Аган Индъстриз

Тотален, системен, листен хербицид

за приложение по време на вегетацията на плевелите.

Дози и приложение:

От 400 до 1200 мл/дка

При наличието на култури във вегетация те трябва да бъдат предпазени.

Плевелите трябва да са в активен растеж.

Икономически ефект от приложението:
1./ Унищожава икономически важни плевели , които биха се появили при рапица и пролетни култури
2./Успешно се справя с паламида, бутрак , които са проблемни плевели при слънчогледа
3./ По- висок добив – чисти площи
4./По- ниска себестойност на продукцията – по- малко разходи за обработка и третиране
Приложение - преджътвено – при влажност на зърното под 30 % - 400 мл/дка - /като десикант/